80% van de naoorlogse prijsstijging van de huizenprijzen komt door de gestegen waarde van de grond

Zie het onderzoek No Price Like Home: Global House Prices, 1870-2012. Naar schatting bestaat de meerderheid van de Nederlandse huizenwaarde niet uit de gebouwen zelf, maar uit grond die eronder ligt.