De campagne

Naast stunten met exploderend vuurwerk, is ook het gestunt met exploderende huizenprijzen een slecht idee. De verdrievoudiging van huizenprijzen is niet gezond. We zijn veel meer gaan lenen en moeten dus steeds meer betalen voor hetzelfde huis (Lees meer op deze pagina). Dit financiële circus heeft veel enorme nadelen: de jongere generatie kan geen woning kopen, de huren stijgen, huishoudens hebben de grootste hypotheekschuld ter wereld en bij een crisis komen we massaal in de problemen. Het opgelopen huizentekort is niet de belangrijkste oorzaak van de verdrievoudiging van de prijzen. Meer huizen bouwen is noodzakelijk, maar niet genoeg. Er moet méér veranderen om wonen goedkoper en toegankelijker te maken. Lagere en stabiele huizenprijzen is een keuze. Maar dan moeten we daar wel voor durven kiezen.

Wij willen stabielere, lagere huizenprijzen (en huren), het liefst met een lagere schuldenlast. Huizen om in te wonen, met meer huis voor je geld. Het kan. Het is nu tijd om oplossingen uit te werken. Bijvoorbeeld: een slimme mix van belasting op vermogenswinst op grondwaarde, opkoopbescherming en schuldbeperking. Dit vereist actie van wetenschappers, politici en beleidsmakers. Help mee door druk te zetten!

Waarom deze campagne?
Een toegankelijke huizenmarkt, met lagere en stabiele prijzen, waarom heeft de politiek dat nog niet geregeld? Ten eerste, sommige groepen (financiële sector, huisjesmelkers, etc) profiteren enorm van een ontoegankelijke huizenmarkt met grote prijsstijgingen. Ten tweede, de transitie naar stabielere en lagere prijzen gaat niet zonder slag of stoot. Dit belangenconflict en het feit dat voordelen zich pas op de lange termijn goed laten zien maakt het politiek gezien zeer onaantrekkelijk. Ook is dit ingewikkelde onderwerp voor weinig mensen inzichtelijk. We zullen als betrokken burgers zelf het initiatief moeten nemen. Lees verder op deze pagina.

Hoe?
Deze campagne draait om agenderen, informeren en vooral activeren. De bal moet gaan rollen. Belangenconflicten moeten we gaan benoemen en oplossen. De ideeën worden uitgewerkte plannen. Uitgewerkte plannen worden wetsvoorstellen.

Ben je jongere, student of betrokken burger? Deel je favoriete meme, verspreid deze website, betuig je steun en agendeer dit onderwerp bij politieke (jongeren)partijen. Ben je een professional, actief in de politiek, de huizenmarkt, de wetenschap of beleid? Neem contact op en draag bij aan een plan voor de toekomst op het platform.

Deze campagne is een initiatief van Student Alliance Wageningen.